Make your own free website on Tripod.com

 

Кыргыз тилинин Мамлекетибздеги расмий статусун,коомдогу ролун белгилеп,окуучулардын кыргыз тилге болгон кызыгуусун арттыруу,билимин оркундоту ,чыгармачылыгын онуктуруу, кыргыз элинин маданиятын, адабиятын, эне тилин кадырлай билууго тарбиялоо.

 

bullet

Кыргыз тилинин Мамлекетибздеги расмий статусун,коомдогу ролун белгилеп,окуучулардын кыргыз тилге болгон кызыгуусун арттыруу,билимин оркундоту ,чыгармачылыгын онуктуруу, кыргыз элинин маданиятын, адабиятын, эне тилин кадырлай билууго тарбиялоо.

bullet

Кыргыз тилинин Мамлекетибздеги расмий статусун,коомдогу ролун белгилеп,окуучулардын кыргыз тилге болгон кызыгуусун арттыруу,билимин оркундоту ,чыгармачылыгын онуктуруу, кыргыз элинин маданиятын, адабиятын, эне тилин кадырлай билууго тарбиялоо.